PRACOWNIA OFERUJE KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I ARCHITEKTURY WNĘTRZ  

Podczas procesu inwestycyjnego kompleksowo zajmujemy się jego obsługą, projektowaniem i prowadzeniem procedury administracyjnej wraz z uzyskaniem wszelkich koniecznych pozwoleń i uzgodnień wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Działamy jako pełnomocnik naszego Klienta.

WYKONUJEMY MIĘDZY INNYMI:

PROJEKTY BUDOWLANE

Wykonujemy projekty budowlane obiektów mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej do uzyskania pozwolenia na budowę. Precyzyjnie ustalamy zakres projektu budowlanego w zależności od planowanej funkcji obiektu oraz od warunków lokalizacyjnych i wytycznych naszych Klientów.

PRZEBUDOWY OBIEKTÓW

Wykonujemy projekty przebudowy, rozbudowy, nadbudowy istniejących obiektów.  Dostosowujemy budynki do aktualnych przepisów, oraz wykonujemy projekty zmiany sposobu użytkowania obiektu. Wiele obiektów architektonicznych wymaga odnowienia czy remontu by nadać nowoczesny wygląd lub funkcjonalność.

ADAPTACJE BUDYNKÓW

Wykonujemy adaptację projektu typowego oraz projekt zagospodarowania działki  w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Działamy jako pełnomocnik klienta, przygotowujemy
i wypełniamy niezbędne wnioski, monitorujemy przebieg procedury wydania pozwolenia na budowę.

INSTRUKCJĘ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO, PRZEGLĄDY STANU TECHNICZNEGO

Tworzymy i aktualizujemy Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego, opracowujemy schemat rozmieszczenia znaków przeciwpożarowych w budynku. Przeprowadzamy roczne oraz pięcioletnie przeglądy stanu technicznego każdego obiektu. 

NADZORY WYKONAWSTWO

Prowadzimy nadzory autorskie nad realizacjami. Współpracujemy z kierownikiem budowy.  Prowadzimy  kontrole procesu inwestycji.
PROJEKTY I INWENTARYZACJE

Prowadzimy inwentaryzacje budynków i obiektów budowlanych. Wykonujemy dokumentacje techniczną istniejących obiektów, legalizację budynków samowolnie zbudowanych, projekty podziału fizycznego budynków.